八闽福建麻将手机版|微乐福建麻将在哪里
講中國歷史,看歷史知識,盡在講歷史網

揭底《錦繡未央》:李未央真實的歷史又黃又暴力

來源:講歷史2017-11-09 16:57:03責編:桂婷人氣:
字號:小號|大號
【內容導讀】歷史大劇《錦繡未央》去年熱播,很抱歉,我還沒有看,只是在網上看了一些劇情介紹。但對于這個歷史人物,我湊巧有一些了解,想借此跟大家介紹一下。其實,李未央的歷史原型…

shǐ jǐnxiùwèiyāng nián,hěnbàoqiàn,háiméiyǒukàn,zhīshìzàiwǎngshàngkànlexiēqíngjièshào dànduìzhèshǐrén,còuqiǎoyǒuxiēlejiě,xiǎngjiègēnjiājièshàoxià 

shí,wèiyāngdeshǐyuánxíngjiùshìnánběicháoshíběiwèidewénmíngtàihòuféngshì,suīránchūshēnghàn,quèzàixiānbēirénjiàndeguójiāzhōngchícháozhèngzhǎng25nián,shāguǒjué,shìchángqiángshìdehěnjiǎo,gēnshǐshàngdehòu tiān tàihòuyǒudepīn érqiě,zuòwéiduōqíngzhǒng,háiyǒushǎodefēngliúnièzhài,bìngyīnháishìchūdeér,chǐzhījīngbàorénmendeyǎnqiú zǒngzhī,guānzhèchuánréndeshì,shēnqiánshēnhòuzǒngyǒushùwándezhēng 

shēnshìkǎn,gōngwéi

xiànzàideshǐduōshǔguàyángmàigǒu,duìshǐshídemiáoshùjiǎnzhíyòng zāogāo   húnluàn èrláixíngróng běnzheháiyuánshǐzhēnxiàngdede,jiǎndānláijièshàoxiàwèiyāngdeshēnshì:

1.

shǐshàngquèshíyǒuběiliángzhèguójiā,dàijun1zhǔjiàntóujiànghòuquèshíbèifēngwéi西wáng,érqiěháizhēnshìyīnwéi móufǎn bèishā dànduìérdezǎi,zhīshìshuōbāngzhùtuòxùnshēngxiàhuángtuòjiǎn,ránhòujiùméilexiàwén shēnfènzhīshì rén ,huánghòudewèiháichàliǎng,néngshì wèiyāng deyuánxíng yīnwéi, wèiyāng zuìhòudāngshànglehuánghòu,érqiěháigǎochūhěndòngjìng 

<rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>底</rb><rt>dǐ</rt><rb class=

 jǐnxiùwèiyāng :wèiyāngzhēnshídeshǐyòuhuángyòubào">

  2.tuòxùnquèshíyǒuxìngdefēi,shēnfènshìliúsòngyīntàishǒufāngshūdeér,shìxiànwéntuòhóngdeshēng,zàituòhóngdāngshàngtàidetóngshíbèi,hòucáibèizhuīzūnwéihuánghòu cóngshēnshì zāoláikàn,huánghòushì wèiyāng deyuánxíng 

3.

shí,shǐshàngběnméiyǒu wèiyāng zhèrén,dezhēnshíyuánxíngshìběiwèiwénchéngdehuánghòuféngshì,chūshēnběiyànhuáng fénghóngwéiběiyàndàihuáng,guówánghòupǎodàogāo,jiéguǒāilecháoxiānréndāo,guàle
qīnjiàofénglǎng,dāngniánbèipànlǎodiēfénghóngtóukàoběiwèi,guānzhìqínyōngèrzhōushǐ liáo西jun4gōng,zuìhòutóngyàngyīnwéi móufǎn bèishā 

4.

fénglǎngbèishāhòu,dāngshídeféngniángháishì,zhàoguànbèiméigōngzhōngwéi,jìnghěncǎn,rénshēngkāishǐjiùjīngzǒudàojìntóu,zàiděngsēnyán jiǎngjiūchéngdegōngtíngzhōngnénggēntuòxùn jiànzhōngqíng  cóngniánlíng děngshàngláijiǎngdōunéng zhèshìshìshí,menyàozūnzhòng 

hǎole, wèiyāng deshēnfènjīngjiěshìqīngchǔ,menzàixiàwénzhōngjiāngtǒnggǎihuízhēnshíxìngmíng,yīnwéishǐshūméiyǒuzǎizhēnmíng,menzhīnéngshǐshíchēngwéi fénghuánghòu   féngtàihòu huò féngtàihuángtàihòu  

fǒutàilái,biànshēnhuánghòu

Life is like a box of chocolate, you never know what you

 re gonnanext féngniángzàijīngduǎnzànderénshēnghòu,hěnkuài便biànchōuzhōngle tiánwèiqiǎo ,yóuliǎngwèi guìrén bāngzhùshíxiànrénshēngdezhuǎn fēiyuè zhèliǎngrén,wèishìtàituòtāodezuǒzhāoféngshì,shìféngniángde,bèifènshàngshìtuòxùnde
lìngwèishìtuòxùndechángshì huòchūròuzhīqíng,huòchūtóngbìngxiànglián,féngzhāochángduìféngniángbèizhì zhàoyǒujiā,zàiliǎngwèi guìrén debāngzhùxià,féngniángzhújiànshúleběiwèihuánggōngnèidejiāndewēimiào,lèilefēngderénshēngyuè,yǎngchéngledegǎnqíngxìng,chéngshúdehěnkuài 

zàichángděngréndeyùnzuòxià,dēnghòujiǔdewénchéngtuòxùnxuǎnzhōngféngniángwéiguìrén,shícáijǐnyǒu11suì fǒutàiláideféngniánghòuxìngyùndele,3niánhòuyòuyīnwéi shǒuzhùjīnrén chénggōng,bèifēngwéizhōnggōnghuánghòu shí,cáijǐnjǐn14suì,dòukòuniánhuá便biànshìrénzhīxià wànrénzhīshàng,zhīxiànshàduōshǎozàigōngzhōngáobáitóudewànqiānjiā?!

dāngránshēnfèngèngnénglìngréngǎnjiàozhēnguìde,háishìnánréndezhēnài xìngyùndeshì,fénghuánghòucónggōnghòu便biàndàowénchéngwēizhìdeguānài,èrrénnóngnóng kàngqíngshēn,shíchuánwéiměitán wénchéngzhìkāijiāngtuò,érfénghuánghòumángzheyǎngtàituòhóng(shēngshìbèi),shìchū,èrréngǎnqínghěnhǎo zǒngzhī,shídegōngtíngshēnghuópiànxiéměi滿mǎn,chēngwéi xiégōngtíng  

ránérhǎojǐngzhǎng,fénghuánghòudewèizuòháidào10nián,niánjǐn26suìdewénchéng便biànyīngniánzǎoshì,gěizhèxiéyuānxiàoyāngdeshēnghuóhuàshànglexiūzhǐ bēitòngjuédefénghuánghòufénxùn,xìnghǎobèishíqiǎngjiùhuílái,xìngmiǎnwèi zhè fén shìjiànwéifénghuánghòudàiláijìndetóngqíngzhīchí,chègǎibiànfénghuánghòuderénshēng yīnwéi,cóngguǐménguānguīláidefénghuánghòujuédìngjiānchíxià,zàiwàiguójiā,kāichuàngshǔdeshídài 

féngtàihòuquánzhī,cóngzhèkāishǐ,suīránchōng滿mǎnkǎn xīngfēngxuè,suīránmiànduìfǎn dāoguāngjiànyǐng,dànduìguòhuíderénláishuō,yòusuànleshíme?yìngxiàxīncháng,gānxīnzuòshēngzhīwéihuáiniànwángércúnzàide huórén ,juéxīnyàochéngwángzhīzhì,zuòzhèguódezhǔzǎi,dàigěizhèbǎoshǒuluòhòudeguóxīnshēng!

shāqīn,qiángshìzhǔzhèng

quánjiùxiàngpiàn,ràngrénnéng féngtàihòuzuòwéiquán,zàizhuānzhèngde25niánshíjiān,tānlándejué zhàn zheshǒuzhōngdezuìgāoquán,juérènrénfènxiǎng duìrènguózuìgāoquán tiāozhànzhìzūnwèiderén,xiàchǎngwàidōushìbèihuǐmiè,使shǐshìshēnbiānzuìqīnjìnderén,tóngyàngshìtòngxiàshāshǒu juéróngqíng 

wénchéngjiàbēnghòu,niánjǐn12suìdehuángtàituòhóngwèi,yóuféngtàihòuchuíliántīngzhèng duìhànzhǔzǎixiānbēiguózhèng,cháonèiwàichōng滿mǎnlefǎnduìzhě,shǒuxiāntiàochūláideshìquánshìxuāndetàiyuánwáng chējiāngjun1hún húnháoféngtàihòufàngzàiyǎn,bìngjiājǐnqiǎngbānduóquán,jiéguǒhěnkuàijiùbèiféngtàihòuxiāomiè jīngguòhúnzhīluàn,féngtàihòudequánshìjìnwěn,dànfǎnduìzhěkāishǐzàiànzhōngliàng,zhǔnbèifǎn 

 <rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>底</rb><rt>dǐ</rt><rb class= jǐnxiùwèiyāng :wèiyāngzhēnshídeshǐyòuhuángyòubào">

wǎngluòpèi 

  èrtiàochūláifǎnduìféngtàihòude,zhèngshìshìchūdexiànwéntuòhóng húnzhīluànhòu,féngtàihòujiǎguīzhèngxiànwén,zhuānxīnyǎnghuángsūntuòhóng,ránérzàiànzhōngquèjiānshìzhehuángdedòng shìxiànwénniánqīngméixīn,qīnzhènghòuhěnkuàijiùtuīfān lǎoxiàn ,liàngbiǎnchìféngtàihòuchǒngxìndechén,bìngzhòngyòng tàihòudefǎnduìzhěwéixīn,bǎimínggēnlǎoguò tàihòukāishǐniánzhíméichūzhāo,zhídàoqīnxìnjiānqíngbèishā, lǎo zhōnglewēi,xiéxiànwénchánwèigěiniánjǐn5suìdeértuòhóng,18suìdeniánchéngwéizhōngguóshǐshàngzuìniánqīngdetàishànghuáng!

suīránbèizhe退tuìwèi,dànniánqīngdetàishànghuángquèbìngxiāotíng,bānzhàoshūcāozòngcháozhèng,shènzhìqīnbīngběizhēngnántǎo hángyuèbīng,ránshuǎhuángpàitóu gǎndàowēixiédeféngtàihuángtàihòurěnrěn,zhōngtòngxiàshāshǒu,476niándǎibìngshālexiànwén wéilezuìgāoquán,jìngránduìshìwéichūdeérshíhángròuxiāomiè,féngtàihuángtàihòuzhēnshìgòuhēi gòuhěn!

shāqīnhòuféngtàihuángtàihòuzàichuíliántīngzhèng,zhídàoyānzhīqiánzhíjiāngguózuìgāoquánláoláoshǒuzhōng,kěnzàishǒu,shǐchēng shì,bǐngtàihòu,tàihòuduōzhì,cāirěn,nénghángshì shāshǎng,juézhīéqǐng,duōyǒuguānzhě shìwēijiānzuò,zhèndòngnèiwài  

dāngrán,féngtàihuángtàihòuzàirènquèshízuòlehěnduōzhèng,tuīhángsānzhǎngzhì jun1tián bān祿zhìděngděng,chúlexiàngdāngduōdecháozhèngluànxiàng,jiākuàileběiwèihànhuàjìnchéng,wèigōngzàidāngshí zàiqiānqiū shìhòu,suǒyǒudegǎicuòshībèisūnxiàowénchéngbìngwánshàn,zuìzhōngquánmiàngǎibiànleběiwèiguódemiànmào,quánxiàyǒuzhī,gàishìhěnshìxīnwèiba  

  hǎo,féngtàihòudezhèngtánshēnggàoduànluò,jiēxiàláiliáoliáodefēngliúnièzhài 

fēngliúchéngxìng,háng

shēnwéitàihòudeféngshì,shēnghuówéijiǎndiǎn,yǒuzheshǎodefēngliúnièzhài,zhōngérfǎnwéichóudeshìjiàn便biànshìqíngdebèishā 

<rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>底</rb><rt>dǐ</rt><rb class=

 jǐnxiùwèiyāng :wèiyāngzhēnshídeshǐyòuhuángyòubào">

  wénchéngjiàbēnghòu,niánqīngdeféngtàihòuhěnshìshāngxīnguòduànshíjiān,dànjiàzhùshǒuguǎdelěngqīng,hěnkuàishēnghuó便biànyǒulediǎn,xiēniánqīngmàoměideguìgōuchéngjiān,zhōngzuìshòuchǒngxìngde便biànshì shìtàiwèi gāopíngwángshùnzhī,zhǎngbiǎotángtáng fēngliútǎng,jiānzhīduōcáiduō shànjiěrén,yīnérshēnféngtàihòuchǒngài,jīngchángshìgōngzhōng,shíjiānchǒuwén,hěnshìlìngxiànwéngān hǎojǐngzhǎng,dexiōngzhǎngyǒuwèihǎoyǒu? fànleshì,zhǔchíshěnànjiàndeguānyuánànzhàoxiànwéndeshòu,shì? tōngguògàoxiōnglái bái  jiùzhèyàng,xiōnghěnkuàijiùbèiláo,xuánchù hòu,féngtàihòuxīnzhōngnánfènmèn,shǐzǎi xiànwénzhū,tàihòu  hòulái,xiànwényòu? wéishàngshū,cānjuéguózhèng,使shǐféngtàihòugèngróngrěn zhōng,fǎn,niàngchéngcǎn 

  féngshìzàilíncháohòu,shēnghuójiùjiǎndiǎn,érqiěbiàngèngjiādàn,zhèshídemiànshǒuzhǔyàoyǒuliǎngwèi:wángruì chōng,jiēyīnfēngfán 姿màofēngměishòuchǒng zhōngchōngcáinéngchūzhòng,háishìféngshìxiàowénzàizhèngzhìshàng zuǒbǎngyòu ,xiàowénduìshì shēnxiàngzhàngxìn,qīnjìngshèn ,shǐchēng jun1chénzhījiān,qíngèr ,shíchuánwéiměitán 

gōngyuán490nián,féngtàihuángtàihòujiàbēngpíngchéng,shínián49suì,zǒuwánfēichángpíngfándeshēng.shǐzhēnxiàng,zhīdàodiànshìzhōngde wèiyāng shìfǒucéngnéngrànggǎndòng?

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

歷史解密戰史風云野史秘聞風云人物文史百科

八闽福建麻将手机版 小火花自媒体撰写写文章可以赚钱吗 福建22选5头奖多少钱 博彩玩具 港妹免费六合图库 北京赛车pk10稳赢计划 浙江快乐彩12走势图 山东群英会开奖结果查询 魔兽世界官方小说 西山煤电股票行情 篮球场地标准尺寸图纸